Om hanggliding, paragliding og speedgliding

Luftsport er fellesbetegnelse for all idrett som utøves i luften, og organiseres under Norges Luftsportforbund.

Hanggliding, paragliding og speedgliding er samlet i en egen seksjon. Disse idrettene har til felles at de kan starte på bakken, til forskjell fra fallskjerm, som gjerne starter fra fly.

En hangglider består av en stiv ramme med et sterkt seil, hvor piloten henger i horisontal stilling under.

En paraglider består av en myk duk med celleåpninger som fyller den med luft når den flyr. En speedglider er en separat utgave av paragliding, med veldig små vinger.

Hangglidere og paraglidere kan utnytte stigende varmluft (termikk) for å fly høyt og langt, mens speedglidere er designet for å starte høyt og fly raskt nedover nært terrenget, uten å stige. Disse farkostene kan også flys med spesialtilpasset propellmotor.

Nybegynneropplæringen forgår i klubb. Det kan enten foregår som et intensivkurs over 9-12 dager eller som et helgekurs og består av både teoretisk og praktisk undervisning.

Kurs og prøvedager arrangeres i regi av klubber over hele landet.

For mer informasjon kan du også kontakte din lokale klubb eller seksjonen.