Forsikringsavtale

Ansvarsforsikring er gratis og inkludert for alle modellflymedlemmer i NLF. (Unntatt støttemedlemmer). Modellflyseksjonen har forsikringsavtale med firma HDI Global Specialty SE.

hdi_logo.pngForsikringsdekning

Forsikringen dekker skade på 3. part som følge av flyging iht. forordning (EU) 785/2004 slik Luftfartsloven krever.  Det er ingen egenandel.

Forsikringen gjelder i hele Europa og UK, og kan utvides til resten av verden for de som innehar FAI sportslisens utstedt av NLF og deltar i trening eller konkurranser i regi av FAI.

Forsikringen gjelder for modeller opp til 75 kg. For modeller mellom 75 kg og 150 kg må det tegnes tilleggsforsikring for stormodell (100 kr/år).

Forsikringen gjelder selv om du ikke flyr på en modellflyplass.

Elev som ikke er medlem er forsikret når denne flyr sammen med godkjent instruktør.

Forsikringen gjelder modellflyging for rekreasjon, oppvisning, sport, opplæring og konkurranse iht. Modellflyhåndboka, samt kommersiell flyging i kategori Åpen A1 og A3. Det forutsettes av de som flyr i Åpen kategori tilfredsstiller alle krav fra Luftfartstilsynet om kompetanse mv.
Hvis du ønsker å fly i Åpen A2 kan du kjøpe tilleggsforsikring for kr 1075,- pr år. A2-forsikring forutsetter bestått droneeksamen. 

Forsikring kan ikke kjøpes separat (NLF er ikke et forsikringsselskap) og vi kan ikke forsikre firma - kun enkeltpersoner. 

Klubber tilsluttet NLF er dekket for klubbansvar og stevneansvar for inntil 10 mill NOK pr. skadetilfelle (Egenandel 5000).

Forsikringsinfo for registrering på flydrone.no

Hvis du som er modellflymedlem i NLF skal registrere deg på Luftfartstilsynets portal flydrone.no må du oppgi polisenummer GA1592322 og navn på forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige

NLF Reiseforsikring dekker stjålet eller tapt utstyr

NLF har en avtale med If/Europeiske om en svært gunstig frivillig reiseforsikring som også dekker tap av utstyr med inntil 100.000 kroner. Denne ordningen kan du lese mer om her.