Luftsport / Seksjoner / Modellfly / Forsikring / Spørsmål og svar om forsikring

Spørsmål og svar om forsikring

Her finner du ofte stilte spørsmål om forsikringen som er inkludert i medlemskapet ditt.

Forsikringen er GRATIS og inkludert i ditt medlemskap i Modellflyseksjonen! Dette gjelder alle medlemskategorier, unntatt støttemedlem.

Er forsikringen iht. Forordning (EU) 2004/785?
Ja. Den dekker ansvarsskader som oppstår "som følge av flyging", slik Luftfartstilsynet krever.

Hva skal jeg oppgi når jeg skal registrere meg på Flydrone.no?
polisenummer GA1592322og navn på forsikringsselskap HDI Global Specialty SE Sverige.

Gjelder forsikringen dersom jeg flyr uten gyldig kompetanebevis?
Ja, forsikringen gjelder alltid. Men dersom du har vært uaktsom eller gjort noe ulovlig, som for eksempel å fly uten gyldig bevis, eller vært påvirket av alkohol osv., så kan forsikringsselskapet kreve regress - dvs du risikerer å måtte betale tilbake hele eller deler av skadeerstatningen fra egen lomme.

Er det egenandel på ansvarsskade?
Nei

Dekker forsikringen ny drone hvis jeg flyr bort?
Nei, forsikringen dekker KUN skade på 3. part. Vi tilbyr dessverre ikke noen form for kaskoforsikring

Gjelder forsikringen kun i Norge?
Forsikringen gjelder i hele Europa og i UK. For deltakere i internasjonale konkurranser gjelder forsikringen også utenfor Europa, forutsatt at du har gyldig FAI sportslisens utstedt av NLF.

Dekkes kommersiell flyging?
Vår forsikring er ikke ment å dekke alle eventualiteter du som driver firma kan komme i ansvar for. Forsikringsdekningen er ment for privatpersoner som primært flyr modellfly, men som også ønsker å kunne ta oppdrag for andre i noen tilfeller. Så forsikringen gjelder også for kommersiell flyging i kategori Åpen A1 og A3, forutsatt at du følger de bestemmelser som gjelder i Åpen kategori, og har bestått online kompetansetest på flydrone.no. Skal du fly i kategori Åpen A2 kan du kjøpe tilleggsforsikring for dette som koster 1075,- pr. kalenderår.

Kan NLF forsikre alle pilotene i mitt dronefirma?
Vi godtar kun personlige medlemskap - det er ditt personnummer som er medlem og som er forsikret. Vi kan ikke forsikre et foretaksnummer, og forsikring kan ikke kjøpes separat eller dekke flere piloter i et foretak. Har du behov for å ha forsikring på firmaet ditt anbefaler vi at du henvender deg til organisasjonen UAS Norway, som tilbyr skreddersydd forsikring for små og store foretak.

Kan jeg forsikre utstyr for tyveri, brann osv?
NLF har en avtale med IF / Europeiske der vi kan tilby våre medlemmer en helårs reiseforsikring som også dekker våre luftsportsaktiviteter. Her dekkes til en viss grad tapt utstyr. Man kan blant annet få erstattet tapt reisegods med inntil Kr 100 000,- (Max Kr 40 000,- for enkeltgjenstand)
Kontaktperson for denne forsikringen er Trond Nilsen: trond.nilsen@nlf.no