Luftsport / Seksjoner / Modellfly / Rapportere hendelse

Rapportere hendelse

For å rapportere en hendelse, ulykke eller observasjon/erfaringsdeling, benytter du OBSREG-systemet som du finner her: https://app.nlf.no/

Viktig: 

1. Definisjon av hendelser

Vi har fått nye felles definisjoner for hele NLF. Disse finner du her. (PDF)
Når NLF mottar din observasjon kan det hende vi endrer ditt forslag til kategori.

2. Sted for hendelsen

Dersom klubbens modellflyplass eller annet flysted ikke er lagt inn må du gjøre det selv ved å plotte den inn på kartet i OBSREG. Vær nøyaktig! Stedet blir lagret på klubben slik at nestemann kan velge stedet fra listen. 

3. Saksgang i OBSREG

Din observasjon vil bli gjennomgått av en OBSREG-koordinator i NLF før den blir sendt til fagsjef, klubbleder og/eller medlemmer i fagutvalget. Det er kun disse som har tilgang til å se det du har skrevet.

Dersom hendelsen er av en slik art (eksempelvis en alvorlig ulykke med personskade) at vi plikter å rapportere til myndighetene, så vil saken bli oversendt til Luftfartstilsynet og/eller til Statens havarikommisjon. 

Når saken er behandlet vil den bli lukket, og OBSREG-koordinator vil gjøre en vurdering av om den skal publiseres slik at alle medlemmer kan lese saken. Den vil bli anonymisert før publisering slik at navnene til observatør og eventuelle andre involverte fjernes.

4. Hjelp

Superbruker i systemet er Thomas Fredriksen: Thomas.fredriksen@nlf.no. Dersom du har tekniske spørsmål om OBSREG-systemet er det han du må kontakte.