Fagmøter modellfly

Fagmøter avholdes for å informere klubbene om viktig utvikling i saker om regelverk, luftrom, anlegg og sikkerhet.