Utstedelse og fornyelse av kompetansebevis for modellfly

For å fornye flygebevis og modellflykompetanser fyller du ut skjemaet nedenfor og returnerer til oss (fortrinnsvis pr. e-post).
Merk at for instruktør klasse I1 (høyeste nivå for modellflyinstruktører) og displaybevis kreves det kontrollsignatur av klubbleder eller en person i klubbens styre. Øvrige ferdighetsbevis kan medlemmet fornye selv.

Ved utstedelse/fornyelse av FAI Sportlisens må du kunne dokumentere at du har gjennomført e-læringskurset Ren utøver.

Skjema for utstedelse/fornyelse av flygebevis og instruktørbevis modell

For å utstede eller fornye A-bevis, B-bevis, instruktørbevis, displaybevis eller FAI sportslisens må skjemaet nedenfor fylles ut og sendes til NLF/Modellflyseksjonen.

Send gjerne skjemaet pr. e-post til post@nlf.no eller pr. post til:
Norges Luftsportforbund
Modellflyseksjonen
Møllergata 39
0179 Oslo