Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Modellflyseksjonens sikkerhetssystem for modellflyging. 2.0 er nå godkjent av Luftfartstilsynet og erstatter den tidligere versjon 1.4.1.  Kun hoveddokumentet "Modellflyhåndboka" er oppdatert. Vedleggene er uendret. 

Dette er nytt i versjon 2.0:

 • Ny godkjenning iht. ny lovhjemmel i BSL A 7-2 §9
 • 1.3 Referanser til ny lovhjemmel
 • 1.4 Referanser til nytt lovverk
 • 3.1.2 Luftrom for modellflyging – ny bestemmelse (under arbeid)
 • 3.1.4 Definisjon av modellfly
 • 3.3.2 Oppdatert referanse til ny forskrift
 • 3.5.4 Nye referanser til Datatilsynet og NSM
 • 3.5xx korrigert nummereringsfeil fra tidligere versjon
 • 3.5.5 Slipp fra modellfly - ny bestemmelse
 • 3.7 kommersiell flyging – ny bestemmelse
 • 4.4.4 oppdatert info om politiattest
 • 4.5 Oppdatert bestemmelse om tilbakekalling av kompetansebevis
 • 4.5.1 Beskyttelse ved egen rapportering – ny bestemmelse
 • 4.5.3 Klageadgang – ny bestemmelse
 • 4.6 Tillatelse til utenlandske utøvere som er medlem i NLF
 • Kapittel 6: korrigert begrepsbruk

Den 1. mars 2023 ble Handlingsplan ved ulykker oppdatert til versjon 1.4, og erstatter tidligere versjon 1.3. Endringen er nytt telefonnummer til legevakt som er 116 117. Telefonnummer 113 skal benyttes ved akutt fare for liv.