Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Modellflyseksjonens sikkerhetssystem for modellflyging. Versjon 2.1 ble publisert 19.04.2024 og gjelder fra publiseringsdato.

Dette er nytt i versjon 2.1:

6.3.1 Rapportering av hendelser
- Endret med henvisning til OBSREG-systemet, fjernet referanser til gammelt skjema


6.3.2 Prosedyre for håndtering av avvik
- Lagt til rapporteringsplikt iht. rapporteringsforskriften

6.3.3 Definisjoner av hendelser
- Fjernet gamle definisjoner og lagt til nye felleseuropeiske hendelsesdefinisjoner

Kapittel 3, Operative bestemmelser
- Ny bestemmelse 3.5.6: Slepeflyging
- 3.4.2 Modellflystevne: mulighet for delegering av stevnelederansvar