Registrering i droneoperatørregisteret

Fra 2025 vil alle medlemmer i NLF modellflyseksjonen (unntatt støttemedlemmer) bli overført automatisk til Luftfartstilsynets droneoperatørregister. Gebyret vil bli lagt på din kontingent.

For 2024 må du selv sørge for gyldig registrering før du flyr.

Inntil en masseregistreringsløsning er på plass så må alle som skal fly være registrert på flydrone.no. Registrering koster 230 kr som betales til Luftfartstilsynet. Du kan vente med registrering til du faktisk trenger det, dvs. når du skal ut og fly.

Ved registrering må du oppgi forsikringspolisenummer polisenummer GA1592322 og navn på vårt forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige.

Du skal IKKE bestå kompetansetesten på flydrone.no, med mindre du skal fly kommersielt. Du kan ignorere det som står om at du kun har lov til å fly drone under 250 gram, det gjelder ikke deg som er medlem i NLF.

Merking av modeller

Når du er registrert må du merke modellen med ditt operatørnummer som du får ved registrering. Operatørnummeret kan være en QR-kode. For å ikke spolere utseendet på modellen kan nummer eller QR-kode være inne i modellen, for eksempel under batteriluken.

Klubben eller NLF har verken myndighet eller mulighet til å kontrollere om du er registrert eller ikke. Inntil en eventuell masseregistreringsløsning er på plass er registreringen en sak mellom deg og myndighetene.

Dersom du flyr en modell som veier under 250 gram og som ikke har kamera, så behøver du ikke være registrert, og du behøver ikke merke modellen med operatørnummer.

Kravet til merking av modeller med ditt operatørnummer gjelder også etter 2025.