«TAKK-programmet» i NLFs sin hensikt er å hjelpe medlemmene til å være mer i forkant av sin egen luftsportsutøvelse. Dette ved at klubbene og den enkelte utøver bli mer bevisst og intensjonell på hva som bygger marginer og hvilke praktiske vaner som er viktige å følge i den enkelte luftsportsgren. Vi har ingen piloter å miste og vi må operere på en trygg måte for å beholde de godene og rettighetene vi har på bakken og i lufta. Takk for at du er med og bygger en proaktiv sikkerhetskultur i din klubb!

Modellflyseksjonen er i fase 2: Utvikling av innhold til presentasjonsmateriell og TAKK-verktøykasse.

Aktivitetsregler (modellfly)

 1. Failsafe må være riktig satt opp
 2. Meld fra til NLF om uønskede hendelser
 3. Sjekk at rorene går riktig vei før hver tur
 4. Fly alltid slik at du kan vike for bemannet luftfart
 5. Skap et godt sosialt miljø der det er trygt å si ifra
 6. Modell og radioutstyr skal være godt vedlikeholdt
 7. Ha alltid gyldig kompetansebevis for modellen du flyr
 8. Følg de lokale bestemmelsene på klubbens modellflyplass 9.Ikke fly dersom det ikke er tilstrekkelig avstand til folk, ting
 9. eller lufthavn
 10. Fly på en hensynsfull måte som ikke skaper unødvendig risiko

Aktivitetsregler (droner)

 1. Si ifra til andre om hvor du har tenkt å fly
 2. Ikke gå ut på racebanen før andre har landet
 3. Tenk alltid over om det er trygt å fly der du tenker å fly
 4. Fly på en hensynsfull måte som ikke skaper unødvendig risiko
 5. Inviter med deg en kompis som kan spotte mens den andre flyr
 6. Bruk sjekklisten i henhold til modellflyhåndboka når du flyr alene
 7. Ikke fly uten godkjenning dersom det ikke er tilstrekkelig avstand til folk, kjøretøy, bygg eller lufthavn
 8. Du har vikeplikt - fly så lavt du kan, eller land om du hører et bemannet luftfartøy
 9. Ikke plugg i batteriet uten å få godkjenning fra dem som allerede har FPV-drona i lufta
 10. Husk å sette opp failsafe som gjør at drona dropper, eller slår inn GPS