Luftsport / Seksjoner / Motor- og Sportsfly / Guider / Fakturering av avgifter for ID-kort via myWebLog

Fakturering av avgifter for ID-kort via myWebLog

For klubber som skal viderefakturere kostnader for ID-kort til medlemmene, kan myWebLog være et nyttig verktøy.

Vi anbefaler at klubben før godkjennelse av søknad om ID-kort ber medlemmet om å signere NLF sin generelle avtale om Avinor ID-kort. Hensikten er å unngå at klubben lider unødvendige økonomiske tap.

Den finner man under kurs på Min Idrett, under "Avinor ID-kort". Eventuelt kan man benytte direktelenke: https://www.minidrett.no/kurs/e-66681220

Gjennomført kurs vil gi kompetansen "Avinor ID-kort", som kan verifiseres via KlubbAdmin. Alternativt kan du be om å få en kopi av avtalen (kursbeviset).

Slik belaster du medlemmets myWebLog-konto

Ved å benytte funksjonen "Registrera transaktion(er)" kan man enkelt legge til en debitering på medlemmets myWebLog-konto. Alternativt kan man legge til samme debiteringen på flere medlemmer samtidig (dersom man får samlefaktura for ID-kort for eksempel).

Du kan enten velge enkeltmedlem, eller krysse av for "Välj fler medlemmar för transaktionen". Krysser du av der, vil du etter å ha klikket "Nästa" bli tatt videre til en liste over alle medlemmer. Der kan du velge flere enkeltmedlemmer, eller en hel medlemskategori/gruppe.