Flytjenesten

NLF Flytjenesten organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) i tråd med forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslige formål. Flytjenesten, som ble opprettet 1. mars 1995, deltar i den frivillige redningstjenesten. NLF har utarbeidet et sikkerhetssysstemet for tjenesten, som er godkjent av Luftfartstilsynet. Vilkårene i godkjenningen til NLF Flytjenesten spesifiserer hvilke oppdrag organisasjonen kan utføre.

Formål

 • Tilby det offentlige samfunnsnyttige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper.
 • Organisere flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige.
 • Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly.
 • Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet.

Typer oppdrag

De ulike typene oppdrag NLF Flytjenesten har lov til å utføre, er beskrevet i godkjenning av sikkerhetssystemet til NLF og er følgende:

 • Skogbrannvaktstjeneste
 • Beredeskaps- og overvåkningsoppdrag
 • Søk etter savnet
 • Søk etter antatt omkommet

NLF ønsker i fremtiden å undersøke hvilke andre kapasiteter som kan være med på å utvikle tjenesten videre. Forbundet har også et mål om å øke kvaliteten på tjenesten gjennom å ta i bruk ny teknologi.

Flytjenestens kapasiteter

 • 25 flykorps/klubber med ca. 200 frivillige piloter spredt fra Kjevik i sør til Tromsø i nord
 • Disponerer normalt 4-seters sertifiserte en-motors fly
 • Kan frakte 2-3 personer, eller ca. 200kg utstyr
 • Normal responstid er 1-2 timer fra bestilling
 • Rekkevidden er stor slik at ca. halve landet kan nås fra hver base på 3-4 timer. Korpsene er strategisk lokalisert for å sikre kapasiteter på tvers av operasjonsområdet.

Ønsker din klubb å etablere seg som frivillig korps i Flytjenesten?

Under oppsummeres i grove trekk hva som kreves for å etablere korps. Alle klubber underlagt NLF har rett til å søke om opptak som korps.

  1. Det må være et felles ønske av medlemsmassen i klubben, og formaliseres gjennom styre-/årsmøtevedtak.
  2. Det må være tilstrekkelig med ressurser lokalt (klubb-/hangarfasiliteter, kompetent personell og materiell til å drive korpset.
  3. Styret i klubben nominerer en korpsleder som skal sikre at den kvaliteten som stilles til tjenesten til enhver tid opprettholdes.
  4. Det må være dokumentert et behov for kapasiteten til korpset. Klubber som ønsker å etablere seg må derfor gå i dialog med lokale myndigheter.

Ønsker din klubb å etablere seg som korps? Send inn forespørsel til JohnEivind.Skogoy@nlf.no.