Luftsport / Seksjoner / Motor- og Sportsfly / Motorfly / Om motorflyseksjonen

Om motorflyseksjonen

Motorflyseksjonen i NLF er en sammenslutning av klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund som utfører motorflyging. Seksjonen utgjøres av 60 klubber over hele landet, med ca 4000 medlemmer. Av disse har 37 klubber tillatelse fra Luftfartstilsynet til å utdanne sine medlemmer til privatflygersertifikat eller å utvide sine sertifikater til sjøflyging, snittflyging eller flyging på flermotors fly.

Formål
Motorflyseksjonens formål er å fremme klubb- og privatflygingen i Norge, herunder bidra til samarbeide mellom klubbene og å representere motorflyging internasjonalt. For å gjennomføre dette skal seksjonen:

- Planlegge og gjennomføre opplæring og trening i motorflyging

- Lede faglig utvikling av og spre opplysning om motorflyging

- Arbeide for større flysikkerhet

- Legge forholdene faglig, materiellmessig, økonomisk og organisasjonsmessig til rette for praktisk utfoldelse av motorflyging

- Arrangere konkurranser og representere motorflyging nasjonalt og internasjonalt på vegne av Norges Luftsportforbund

- Bidra til å forbedre rammebetingelsene som gis av myndighetene, både for klubbflyging og for privatflyging


Fagsjef motorfly:
Ola Tau Hatlestad
Mobil: 980 45 023
E-post: oh@nlf.no