pfly_ensg.jpg

PFLY - Avtale

PFLY avtale for Motor- og Sportsflygere
 1. Hva er en PFLY-avtale
  Innehavere av gyldig flygerettighet kan inngå en PFLY-avtale med Avinor som gir mulighet for å lande og ta av på en rekke flyplasser utenom åpningstid.

Ved å fylle ut og signere PFLY-avtalen bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med reglene for ferdsel på flyside og de publiserte begrensingene som gjelder for denne ordningen, samt de spesielle forholdsregler som fremgår av www.avinor.no og vilkårene nedenfor.

 1. Inngå avtale med Avinor:
 • Gå inn på Min Idrett, og ta kurset PFLY-Avtalen (se en kort bruksanvisning her)
 • Der skal du etter å ha sett to videoer og krysset av for 12 punkter i avtalen, laste opp to eller tre filer hver for seg. Det er kun sportsflygere med nivå 2 som skal laste opp det tredje dokumentet (Kompetansebevis).

Etter at systemet gjør en dokumentkontroll kan du oppdatere web-siden (Windows F5 knappen) og signere avtalen. Last den ned og bring den med under flyging. Dokumentet bekrefter at Avinor og navngitt mottaker har inngått en avtale om bruk av lufthavner utenfor åpningstid i henhold til BSL D 1-2 punkt 4-2. Du har nå en avtale, og kan repetere betingelsene i punkt 5 og 6 nedenfor.

 1. Generelt om PFLY-ordningen

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter
Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENAN, ENDU. Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA, ENEV, ENTC, ENBO, ENVD, ENSS, ENBS,ENBV, ENMH, ENHV, ENHF, ENHK, ENSR.

Tidsrom 
Ordningen er begrenset til VFR i dagslys (det vil si på en tid av døgnet da solskiven ikke står mer enn 6 grader under horisonten, jf. SERA-forordningen artikkel 2 nr. 97), utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt. 

Ansvar 
Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden. Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, jf. AD 2 ENxx.

Luftfartøyets begrensninger 
Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter. 

Flygingens art 
Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke kommersielle flygninger/ operasjoner. Flyvninger med seilfly må avtales separat med den enkelte lufthavnsjef.

Service/tilbud 
Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt. Avinor har ikke tilbud i form av f.eks. fueling, de-iceing etc.

Avgifter
Bruken belastes ikke med luftfartsavgifter. 

Varighet:
Avtaler gjelder mellom ett og to år, det vil si at de avsluttes den 31.desember året etter at de ble inngått.
Avtaler som inngås i 2023 gjelder derfor til 31.12.2024.

 1. Regler for fartøysjef 

Bruk av MyPPR
Før alle flyvninger utenfor lufthavnens åpningstid skal det innhentes godkjenning for ankomst eller avgang gjennom portalen MyPPR. Så langt det er mulig*, skal godkjenning innhentes minimum 1 (én) time før ankomst (respektive avgang) fra den stengte flyplassen. 

*) Kravet gjelder ikke ved behov for førevarslanding.

Blindsending og overflygning

 • Fartøysjefen skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.  
 • Fartøysjefen skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken 
 • Fartøysjefen skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang 
 • Blindsendingen skal foregå på tårnfrekvensen 
 • Fartøysjefen skal forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Kravet om blindsending og overflygning har til hensikt å ivareta sikkerheten for lufthavnspersonell dersom det gjennomføres arbeid på manøvreringsområde ved en stengt lufthavn. Dersom dette er situasjonen, skal fartøysjefens forvisse seg om at lufthavnspersonell blir oppmerksomme på luftfartøyet ved å gjøre en eller flere overflygninger som resulterer i at de fjerner seg fra manøvreringsområdet  

Reiseplan

 • Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt for enhver flyging hvor PFLY-ordningen benyttes, uansett om reiseplan er påkrevet eller ikke etter lufttrafikkreglene (SERA). Reiseplanen skal innleveres etter bestemmelsene i BSL F 1-1 §§ 10–12.
 • Fartøysjefen skal lukke reiseplanen når flygningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene

Annet

 • Fartøysjefen skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene. 
 • Fartøysjefen skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.  
 • Fartøysjefen skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn! 
 • Fartøysjefen skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid 
 • Fartøysjefen skal bidra til at ordningen øker sikkerheten 
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd
 • Fartøysjefen skal til enhver tid ha oversikt over gyldige NOTAM som kan ha betydning for ordningen, være seg pågående arbeider

Fartøysjefen bekrefter ved inngåelse av PFLY-avtale at overnevnte regler er akseptert og forstått og vil bli fulgt. Brudd på prosedyrene som fartøysjefen har forpliktet seg til å følge ved å signere avtalen er å anse som vesentlig mislighold og kan føre til misligholdssanksjoner, herunder at avtalen heves med umiddelbar virkning.