Idrett og Konkurranser

Filer og dokumenter
Aktuelle luftromsfiler og vendepunktsfiler finner du neders på siden her

Format luftrom: OpenAir (.txt) og SeeYou (.cub)
Format vendepunkter: SeeYou (.cup)

Resultat og konkurranseweben:
Konkurranseoversikt med linker til påmelding, deltakerlister, regler, luftromsfiler og vendepunktsfiler

Tracking Norway - åpen hele sesongen for alle typer flyginger.
Tracking basert på tre metoder:
- ADS-B med egne mottagerstasjoner sponset og levert av XO Avionics.
- Med smarttelefon. Avhenging av mobildekning. App finnes for både iPhone og Android
   -  hhv GlideTrack (TipTop Software, Inc.) og IGCDroid (Allan Walls)
- Tracking med SPOT  basert på satelitter. Primært et system for personlig sikkerhet. SPOT har full dekning i hele Norge se http://www.findmespot.eu/en/

Online Contest / landskonkurransen

 

Norske terminfestede konkurranser: