Luftsport / Seksjoner / Seilfly / Sikkerhet og Utdanning / Sikkerhetsprogrammet TAKK

Sikkerhetsprogrammet TAKK

 

«TAKK» er S/NLF sitt sikkerhetsprogram ble laget i 2020 og lansert på Seilflykonferansen 2020 og er en sammenfatning av de mest aktuelle flysikkerhetstemaene vi har i seksjonen, basert på flere år med statistikk og sikkerhetsarbeid.

NLF har en nullvisjon om ingen skadde eller omkomne som følge av vår luftsportsaktiviteter. Programmets hensikt er at norsk seilflyging skal bli en tryggere og sikrere sport – vi har ingen å miste!

TAKK-materiellet og TAKK-workshopenes mål er å:

 • Øke din bevissthet og kunnskap rundt sikkerhetsrelaterte temaer
 • Hjelpe deg til å justere og endre holdninger og atferd som påvirker din luftsportsutøvelse
 • Legge til rette for erfaring og kunnskapsdeling mellom medlemmer/piloter
 • Signalisere tydelig fra seksjonen hva som er ønsket kultur og fokus i vår sport/seksjon
 • Oppmuntre våre medlemmer til å være med å bygge en sunn sikkerhetskultur
 • Gjøre det enkelt å huske på hva som er viktig å ta hensyn til
 • Hjelpe deg til å bli mer proaktiv når det gjelder flysikkerhet

SEILFLYVETTREGLENE

 1. Følg sjekklistene
 2. Skriv hendelsesrapport
 3. Se ut etter andre fly og nyt utsikten
 4. Reflekter før og debrief etter flyging
 5. Del dine erfaringer med andre - innrøm feil
 6. Vis omsorg og si ifra på en konstruktiv måte
 7. Ha alltid klart et jorde - ingen skam å utelande
 8. La andre forberede seg og montere fly uforstyrret
 9. Kjenn din mentale kapasitet - anerkjenn dine begrensninger
 10. Skaff deg marginer - ting kan endre seg hurtig og uforutsett

TAKK-materialet publisert!

TAKK-materialet er nå publisert som en «verktøykasse» med alt fra powerpoints, TAKK-plakater, TAKK-sjekklister, TAKK-slides og SO-ME-materiell som kan brukes på individ, klubb-nivå og seksjonsnivå.

I løpet av 2021 har Seilflyseksjonen arrangert sentrale TAKK-workshops over ZOOM og en fysisk TAKK-workshop på Seilflykonferansen. På det meste har over 100 seilflygere deltatt på TAKK-workshop og tilbakemeldingene har vært strålende: «Blitt mer bevisst på egen flyging» «Motivert til å begynne å fly igjen», «Inspirerende» , «Interessant å lære av andre», «Lærerikt», «Ny kunnskap» «Ble kjent med nye kollegaer» og ikke minst tilbakemeldinger om at våre medlemmer har blitt mer bevisst på hva de kan gjøre enkeltvis og som klubb for å skape en proaktiv sikkerhetskultur.

Gledelig er det å se at Seilflyseksjonen har hatt en formidabel økning i rapporteringsgrad i OBSREG.

Hva skjer videre?

Seilflyseksjonen og Sikkerhet -og utdanningsutvalget oppfordrer alle klubber til å bruke TAKK-materialer aktivt gjennom vinteren og sesongen og holde bevisstheten varm på disse temaene. Du som pilot kan bruke sjekklistene og lese gjennom materialet regelmessig for å motivere deg selv og hjelpe deg med å praktisere TAKK-reglene aktivt der du er.

Seilflyseksjonen vil komme tilbake med når det arrangeres flere sentrale TAKK-aktiviteter her og via NLF sitt nyhetsbrev.

Stor TAKK til prosjektgruppa som har laget eller bidratt i programmet: Svein Larsen, Steinar Øksenholt, Andre Ebert, Johan Heggelund, Sondre Bjørø, Martin Bjørnebekk, Rebecca Hansen, John Maxfield Steineger og Ulf Kielland Lund.

 

Lenke til TAKK-verktøykasse