«TAKK-programmet» i NLFs sin hensikt er å hjelpe medlemmene til å være mer i forkant av sin egen luftsportsutøvelse. Dette ved at klubbene og den enkelte utøver bli mer bevisst og intensjonell på hva som bygger marginer og hvilke praktiske vaner som er viktige å følge i den enkelte luftsportsgren. Vi har ingen piloter å miste og vi må operere på en trygg måte for å beholde de godene og rettighetene vi har på bakken og i lufta. Takk for at du er med og bygger en proaktiv sikkerhetskultur i din klubb!

Seillfy er i fase 3: Ferdig med utvikling av TAKK-materiell som er basert på aktivitetsvettreglene.

Aktivitetsreglene

  1. Følg sjekklistene
  2. Skriv hendelsesrapport
  3. Se ut etter andre fly og nyt utsikten
  4. Reflekter før og debrief etter flyging
  5. Del dine erfaringer med andre - innrøm feil
  6. Vis omsorg og si ifra på en konstruktiv måte
  7. Ha alltid klart et jorde - ingen skam å utelande
  8. La andre forberede seg og montere fly uforstyrret
  9. Kjenn din mentale kapasitet - anerkjenn dine begrensninger
  10. Skaff deg marginer - ting kan endre seg hurtig og uforutsett