SveDaNor kurs

S/NLF avholder flere typer kurs der de fleste er i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Skandinavia. Dette samarbeidet kaller vi SVEDANOR.
I Norge arrangeres følgende Svedanorkurs i 2023

Fjellflygingskurs
Sted: Vågå
Dato: 9.-16. mars 2024
Type kurs: grunnleggende og innføring til fjellflyging med bølger, rotor, hang og termikk slik forholdene tillater
Antall kursplasser: 6 (gr.kurs) og 3 (vk.kurs)
Kursavgift: 3950kr inkl Wavecampfee til Drammen Flyklubb (1600kr)
Flyleie: 300kr/time og min 300kr/start
Påmelding til: snlf@nlf.no
Status: kurset er aktivært og påmeldingen er åpen

Strekkflygingskurs
Sted: Starmoen - Ole Reistad Senter
Dato: 3.- 8. juni 2024
Type kurs: Primært grunnleggende kurs, men individuelt tilpasset på tre nivåer spurv, falk og ørn
Antall kursplasser: 20
Kursavgift: 1200kr
Flyleie: Kurset er bassert på at du har med eget eller deler fly med en annen deltaker. De er tilbud om instruksjon i DG1001 Club Neo til 300kr/time
Påmelding til: snlf@nlf.no
Status: kurset er aktivært og påmeldingen er åpen

Acroflygingskurs
Sted: Starmoen - Elverum
Dato: 15.-21. juli 2024
Type kurs: Basic og Advanced
Antall kursplasser: 5
Kursavgift: 2000kr
Flyleie: 300kr/start
Påmelding til: snlf@nlf.no
Status:  kurset er aktivært og påmeldingen er åpen