NLF / Hangglidingparagliding / Personer som jobber i/for NLF/HPS; ansatte, politisk, faglig eller i utvalg
Nilsen Trond

Personer som jobber i/for NLF/HPS; ansatte, politisk, faglig eller i utvalg

Stilling/utvalg Tittel Navn Telefon E-post
Luftfartstilsynet   Operativ Seksjonssjef Thomas Hytten

982 61 796

 
Almennflyavdelingen Arild Rasmussen

982 61 853

 
 

NLF

 

 

Generalsekretær

John Eirik Laupsa

908 89 477

Epost

Avdelingssjef og fagsjef

Trond Nilsen

908 67 560

Epost

 

Styret

 

Leder NLF/HPS

Jon Erik Staurset

900 47 296

Epost

Nestleder

Berit Brudeseth

926 55 770

 

Styremedlem

Ragna Breines

959 63 086

 

Styremedlem

Rebecca K. Sortland

922 22 042

 

Styremedlem

Olav Opsanger

916 76 536

 

Styremedlem(ungdom)

Magnus N. Breen

481 31 922

 

Varamedlem

Lehart Eriksen

413 68 773

 

 

Anleggsutvalg NLF

Representant

Ubesatt

 

 

Miljøutvalget NLF

Representant HPS

Ubesatt

 

 

Fri Flukt

Redaktør

Ubesatt

 

 

 

Redaksjonsrådet

Ubesatt

 

 

 

Konkurranseutvalg

 

 

 

 

Leder KUPG XC

Jan Richard Hansen

957 59 089

Epost

Leder KUHG

Øyvind Ellefsen

932 20 688

Epost

Leder KUPG Akro

Marcus Krogstad

996 99 753

Epost

Leder KUPPG

Alf Nipe

953 05 926

Epost

Leder KUSPG

Jardar Eide Nymark

415 52 141

Epost

 

Ungdomsutvalget

Representant HPS

Magnus Breen

481 31 922

Epost

 
Jentenettverket Representant HPS Lena Vassli 467 83 051 Epost
 

Fagutvalget

 

 

 

 

Leder

Ubesatt

 

 

Medlem

Nikolas van Etten

913 38 576

Epost

Medlem

Eilif Rosnæs

992 91 949

Epost

Medlem

Ubesatt

 

 

Fagsjef

Trond Nilsen

908 67 560

Epost

 

Fagressursgruppen

Leder

Ubesatt

 

 

 

Medlemmene i gruppen varierer med arbeidsoppgavene som løses
Kontakt evt leder

 

Luftromsutvalget

HPS representant

Thomas Hirsch

404 35 237

 

 

Valgkomite

 

 

Leder

Ane Pedersen

958 08 630

 

Medlem

Kjell Harald Nesengmo

917 77 353

 

Medlem

Monica Kristin Engen

934 08 514