Nilsen Trond

Luftrom

Informasjon om luftrom for hang-, para- og speedgliding

Luftromsfiler fra HPS representant i luftsromskomiteen finner du HER og HER

Avtale mellom Avinor og Nidaros Luftsportsklunn om luftsportsområde "Nidaros"