NLF / Hangglidingparagliding / Oppmykninger i flygeforbudet for hang-, para- og speedgliding
Nilsen Trond

Oppmykninger i flygeforbudet for hang-, para- og speedgliding

Oppmykninger i flygeforbudet for hang-, para- og speedgliding - LES HELE - VIKTIG INFORMASJON - endringer med rødt !

NLF har siden VFR-forbudet ble innført 15. mars i år hatt en tett dialog med Luftfartstilsynet for å se hvilke muligheter som finnes for å tilpasse forbudet slik at det ikke rammer luftsportsaktivitet mer enn nødvendig. Nå har vi fått svar på dette, og vi som kan fly VFR uten behov for kontakt med Lufttrafikktjenesten i ikke-kontrollert luftrom er nå på visse vilkår unntatt fra forbudet.

Luftfartstilsynet har gjort vedtak om at det gis særskilt tillatelse til flyging med hang og paraglider i tråd med godkjent sikkerhetssystem under følgende vilkår:

 • Flygingen skal foregå i tråd med til enhver tid gjeldene nasjonale føringer fra helsemyndighetene
 • Eier av sikkerhetssystemet skal utarbeide risikoanalyse som tar hensyn til gjeldene nasjonal beredskapssituasjon under smittesituasjon COVID-19. Dette skal blant annet omfatte en vurdering mot lokal helseberedskap og SAR, der flygingen finner sted
 • Flyging kan kun foregå i ikke-kontrollert luftrom og uten at det er nødvendig å koordinere med lufttrafikktjenesten
 • Det skal under flyging legges inn ekstra marginer for avstand til kontrollert luftrom. Hensikten er etablere en ekstra barriere mot ulovlig luftromsinntrenging som kan medføre økt belastning på lufttrafikktjenesten
 • Eier av sikkerhetssystemet kan til enhver tid sette hele eller deler av virksomheten på bakken. I slike tilfeller skal Luftfartstilsynet varsles så snart som mulig
 • Særskilt tillatelse til flyging innenfor restriksjonsområdet kan når som helst bli begrenset eller trekkes tilbake av Luftfartstilsynet på bakgrunn av andre forhold i luftfarten eller samfunnet for øvrig

Se vedlagte vedtak fra Luftfartstilsynet for detaljer

Unntaket gjelder også speedgliding som i forskriften omfattes av betegnelsen paraglider

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

 • Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet på f.eks. en start eller en landing
 • Man bør holde minst 2 meters avstand til andre flygere til enhver tid
 • Klubbhus, felles toaletter og eventuelt oppholdsrom bør ikke benyttes
 • Det er ikke tillatt med direkte eller indirekte kontakt mellom personer (man får ikke låne bort utstyr)
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre stevner, treff eller konkurranser

For HPS medfører dette konkret

 • Man kan ikke be om at luftsportsområder åpnes
 • Man kan ikke fly i kontrollert luftrom – sjekk derfor hva som gjelder den enkelte start nøye
 • Man kan ikke kurse
 • Man kan ikke fly tandem med andre enn de man ikke er pålagt å holde avstand til
 • Samkjøring fra landing til start vil heller ikke være i tråd med nasjonale føringer

I den områder man normalt har kommunisert med tårn eller lufttrafikktjenesten for å fly i ikke-kontrollert luftrom, så kan man fortsatt gjøre dette. Vi skal IKKE kontakte tårn/LTT for å be om å få fly i kontrollert luftrom, flyging i kontrollert luftrom er ihht forskriften ikke tillatt.

Nasjonale føringer fra helsemyndighetene sier blant annet:

«Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.»

Dersom man lander et annet sted en flystedets etablerte landing må man ha organisert egen hentetjeneste av en person som ikke omfattes av kravet om sosial distansering og man skal unngå unødvendig reising. Ved distanseflyging vil disse kravene vanskelig kunne overholdes.

 

Betraktninger fra HPS:

Hang-, Para- og Speedgliding er av de fleste betegnet som risikosporter. Selv om vi ikke er verst i klassen hverken i totalt antall skader eller skader per utøver så belaster vi hvert eneste år helsevesenet med våre små og store skader.

I en periode som dette der alle oppfordres til å begrense sine aktiviteter for å unngå å belaste helsevesenet unødvendig, råder NLF og HPS-seksjonen våre medlemmer til å ta dette med i vurderingen når man tar en avgjørelse om å fly.

Om du flyr, legg da inn ekstra stor sikkerhetsmargin slik at alle typer hendelser unngås

 • Ha større marginer både horisontalt og vertikalt til kontrollert luftrom enn normalt.
 • Fly med utstyr som du kjenner godt og i forhold som du behersker. Ha større marginer enn du normalt pleier å ha. Bruk startsteder og landinger du kjenner.
 • Fly i forhold som er tilpasset ditt erfaringsnivå, med gode marginer.
 • Ikke kryss grense til annet land. Ha egen hentetjeneste for å komme tilbake dersom du utelander.
 • Ha strengere personlige krav til startbare og flybare forhold, legg inn større marginer enn vanlig.
 • Sørg alltid for å ha store sikre landingsalternativer inne rekkevidde. Benytt fortrinnsvis flystedets hovedlanding.
 • Les værmeldingen nøye og snakk med erfarne piloter før du flyr. Ikke ta sjanser.
 • Fly helst i følge med noen. Gi beskjed hvor du drar.
 • Unngå flyging som vi vet kan føre til at redningsetatene blir varslet - unngå flyging som gjør at publikum samles.
 • Følg med på informasjon gitt av helsemyndighetene. Dersom lokalt helsevesen og/eller redningstjeneste melder at deres kapasitet til å håndtere normale skader er begrenset bør man avstå helt fra flyging.

Seksjonens klubber har anledning til å begrense bruken av sine flysteder dersom de anser det er nødvendig.

Dette er ikke tiden for å perfeksjonere sine akroøvelser eller sette distanserekorder. Vi har gitt en mulighet til å drive personlig trening, med samme oppfordring som alle andre som driver med fritidsaktiviteter. Begrens dem, avstå gjerne og gjør ditt ytterste for å ikke havne i en situasjon der du behøver hjelp fra redningstjeneste eller øvrig helsevesen. Våre aktiviteter har allerede et litt loslitt rykte hos mange, la oss sammen gjøre vårt ytterste for at dette ikke blir verre i den perioden vi nå har foran oss. Vi ønsker å unngå å måtte bruke punkt 5 i LTs vilkår og sette virksomheten på bakken igjen. Seksjonen og forbundet vil fortløpende vurdere situasjonen og iverksette tiltak dersom denne blir uholdbar.

NLF/HPS håper derfor at alle våre medlemmer er sitt ansvar bevisst slik at forbund og seksjon fortsatt kan gå god for og forsvare vår virksomhet også i den kommende perioden. Forbund og seksjon har et ansvar for å ivareta sportens renomme og se til at våre aktiviteter ikke påfører samfunnet en unødvendig belastning. Det er derfor din jobb som utøver å sørge for at din eventuelle aktivitet er i tråd med føringer fra myndigheter samt forbund og seksjon, slik at denne gyldne muligheten vi når har fått til å vedlikeholde våre ferdigheter og utøve vår sport kan vedvare. Om forbund og seksjon settes i en situasjon der man anser at påbud og retningslinjer ikke følges og at man derfor ikke kan stå medansvarlig for medlemmers utøvelse, vil seksjonens sikkerhetssystem kunne bli suspendert med de åpenbare konsekvenser det har for oss alle som utøvere.

Turer som flys i den kommende perioden med restriksjoner vil ikke telle med til Distanseligaen eller Fridistanseligaen.

Vis hensyn og fly forsiktig om du velger å gjøre det.

Styret i HPS seksjonen og fagsjef HPS

+ + + +

Følgende kommuner har forbud mot luftsport inntil videre:

Kvinnherad kommune
Ullensvang

Følgende kommuner har publisert forbud mot innreise for andre enn kommunens innbyggere

Hjartdal kommune