NLF / Hangglidingparagliding / Revisjon av sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer
Nilsen Trond

Revisjon av sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer

Da har revisjonen av sikkerhetssystemet samt utdanningsprogrammene for PG og SPG vært gjennom første runde med høringer og nå er turen kommet for å gi HPS medlemmene muligheten til å komme med innspill.

Vedlagt finner dere to skriv fra fagutvalget om arbeidet som er gjort, revidert sikkerhetssystem samt reviderte utdanningsprogrammer.

Utdanningsprogrammene for PG og SPG ble lagt ut 23.april - her er høringsfristen fredag 4.juni
Utdanningsprogrammene for PPG og HG ble lagt ut 28.mai - her er høringsfristen fredag 9.juli

Høringsfristen er 6 uker – Vi ber om at tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer samles/koordineres gjennom klubbens faglige leder og at dette sendes inn samlet innen høringsfristens utløp. Gjerne i god tid før.

Litt om veien videre etter høring hos klubbene:

Etter høringsfristens utløp vil innspill behandles og eventuelle endringer gjøres.
Deretter skal dette godkjennes av NLFs generalsekretær.
Etter godkjenning fra GS sendes sikkerhetssystemet til Luftfartstilsynet for godkjenning.
Etter godkjenning fra LT vil nytt sikkerhetssystem publiseres på NLFs hjemmesider og ikrafttredelse vil være 8 uker etter publisering.

Informasjon om revisjonen ifb utsendelse 23.april  - Informasjon om revisjonen ifb utsendelse 28.mai
Revidert sikkerhetssystem for HPS
Revidert utdanningsprogram for paragliding
Revidert utdanningsprogram for speedgliding
Revidert utdanningsprogram for motorisert paragliding
Revidert utdanningsprogram for hanggliding