NLF / Hangglidingparagliding / Stiftelse av en ren paramotorklubb i Norge
Arne Håkon Hillestad

Stiftelse av en ren paramotorklubb i Norge

Paramotor i solnedgang

Innbydelse til Stiftelsesmøte i ny ren paramotorklubb.

Stiftelsesmøte:
Hang og paraglider seksjonen i samarbeid med styringsgruppen for paramotor og intergreringsutvalget i HP/NLF har gleden av å invitere alle som flyr paramotor til stiftelsesmøte for en ny klubb. Klubben vil bli stiftet i Østlandsområdet men er åpen for alle som flyr paramotor i Norge eller som ønsker å bli medlem. Det er mulighet for at det blir opprettet lokalavdelinger eller andre paramotorklubber andre steder i landet etter behov på et senere tidspunkt men dette er første skritt.

Formål:
Om man i dag er medlem i en paragliderklubb er det ikke sikkert at klubben har så mye fokus på paramotor. En klubb bare for paramotorpiloter vil kunne sørge for at klubbens medlemmer og paramotorsporten fikk første prioritert i klubb-arbeide. Man kan være medlem i flere klubber eller bare velge denne klubben om man vil.

Hvem kan møte:
Alle som flyr paramotor og har gyldig paramotorlisens kan møte. Piloter som holder på med utsjekk eller konvertering til Norsk lisens er også velkomne men bare de som er medlem i NLF kan velges til styret.

Agenda:
Møtet ledes av Fagsjef og daglig leder i HP/NLF Arne H Hillestad. Han vil innlede og så vil det bli en meningsutveksling før vi velger styre for klubben. Etter at det formelle er ferdig (se vedlagte lovnorm for idrettslag) vil det nye styret ta over møtet og man vil prøve å lage en fremdriftsplan for videre arbeide.

Påmelding?
Vi håper at dette vil fenge paramotorfolket og at så mange som mulig tar turen til møtet. HP seksjonen kan dessverre ikke sponse reise eller overnattingsutgifter men vil kunne booke overnatting til idrettspris for de som ønsker det. Det er veldig fint om man sender en mail til arne.hillestad@nlf.no og sier at man kommer da vi må bestille rom et annet sted om vi blir mange.

Tid og sted:
Møtet skal avholdes fredag 7. desember klokken 18 hos NLF i Rådhusgata 5b. Hvis det blir mange påmeldinger vil møtet bli flyttet til et egnet lokale i nærheten.

DERFOR, flyr du paramotor, møt opp til årets største paramotorhappening som er dette stiftelsesmøte til den første rene paramotorklubben i Norge. Ytterligere informasjon kan du få ved å kontakte Arne i HP seksjonen på telefon 908 67 560 eller mail arne.hillestad@nlf.no.

HP seksjonen ønsker alle velkommen!