NLF / Hgph / Nyheter

Det kom oppdaterte retningslinjer for smittevern fredag 12. juni 2020

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

Trenger du reiseforsikring for 2020?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter.

Ikke glem at det skal utstedes NOTAM om klubben driver med opptrekk av hang-/eller paraglider.

Send NOTAM manus til hps@nlf.no så ordner vi NOTAM.

Senterkoordinat er å foretrekke + radius og ønsket høyde (G-luftrom)

Her finner du sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter.

 

Norway is a great country for flying hang-, para- or speedgliders. If you are a foreign pilot who come to visit Norway with your hang-, para- or speedglider you should read this!

Det har vært mange fine flydager mange steder i landet og mange har fått utnyttet alt ikke-kontrollert luftrom og vel så det.

Ulykke i Gjesdal, Rogaland

Det er med sorg vi må informere om at et medlem av Voss hang- og paragliderklubb omkom i en ulykke med speedglider i Frafjord i Gjesdal kommune i dag 20.04.2020.

Våre tanker går til pårørende og venner av den omkomne i en slik tung tid.

Mange har nok fått med seg diskusjonen på Facebook i gruppen Paraglider Norge angående flyging på Sundvollen i går 23/04/2017.

NLF/HPS har klart å få til en permanent avtale om å benytte flyradio som ertsatter den mildertidige som utløp i 2012.