NLF / Info / Hvordan tildele roller?

Hvordan tildele roller?

Operative roller skal leggs inn  under den aktuelle luftsportsgrenen. Dette gjøres enklest dersom du er logget på organisasjonen som er merket "Klubbnavn - Luftsport(Gruppe)"

 

1) Logg på https://ka.nif.no/

2) Om toppen på nettsiden ser ut som ovenfor, kan du trykke Ctrl- til den ser ut som neste bilde. 

 

3) Forsikre deg om at du er inne i "Klubbnavn(Klubb)". Om du trykker på navnet ditt øverst til høyre, kan du velge organisasjon.

4) Velg "Styre og verv"

 

5) Forsikre deg om at Luftsport(Gruppe) er valgt i den første nedtrekksmenyen og Flyklubb- "Aktuell gren" er valgt i den andre nedtrekksmenyen.
Legg til ny funksjon, Bytt funksjon, Bytt person eller Avslutt funksjon på den aktuelle linjen

 

6) Om du velger "Ny funksjon" eller "Bytt person" søker du på Fornavn og Etternavn og eventuellt e-post eller telefon. Får du opp flere treff som ser ut til å være rett person, så velg den som er grønn. Den er validert med fødselsnummer. Er det ingen grønne, må du få personen til logge seg på i Min Idrett slik at brukeren blir validert. 

 

7) Om du velger Ny funksjon eller Bytt funksjon, finner du den aktuelle funskjonen i nedtrekksmenyen.

 

I TMS må den som er tildelt rollen logge seg på for at den nye rollen skal bli tilgjengelig.