NLF / Info / Antidoping

Antidoping

Generelt

Alle idrettsutøvere i Norge må følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités bestemmelser om doping, se kap. 12 i lov for Norges idrettsforbund. Luftsportstyret har vedtatt at Norges luftsportforbund (NLF) skal sertifiseres som Rent særforbund av Antidoping Norge (ADNO). Sertifiseringen av NLF ble formelt vedtatt av Antidoping Norge 13/12-2017.

Forebyggende arbeid

NLF vil drive forebyggende antidopingarbeid iht. vår antidopingplan, som du finner vedlagt på denne siden.

Ren utøver og FAI sportslisens

Fra og med 2016 har Luftsportstyret vedtatt at alle NLFs medlemmer som har FAI sportslisens, eller søker om fornyelse eller utstedelse av FAI sportslisens, skal ha gjennomgått ADNOs e-læringsprogram Ren utøver.  Når du skal fornye eller søke om utstedelse krysser du av på søknadsskjemaet for at du har gjennomført Ren utøver. FAI Sportlisens fornyes/utstedes sammen med dine øvrige lisenser. Skjema for de respektive seksjoner finner du her.

Krav til gjennomført Ren utøver gjelder også NLFs ansatte, samt sportslig støtteapparat. Som ordinært medlem oppfordres du til å gjennomgå Ren utøver, for å tilegne deg nyttig kunnskap.

Rent idrettslag

Klubber tilsluttet NLF oppfordres til å gjennomføre programmet Rent idrettslag

Forbudte stoffer

Som utøver er du ansvarlig for å sjekke om du får i deg forbudte stoffer. Oppdatert liste finner du på ADNO: http://www.antidoping.no/regler/dopinglisten/

  Alkohol og Cannabis

  Alkohol er fjernets fra WADAs forbudsliste fra og med 2018. Det betyr at det ikke regnes som et dopingmiddel, men likevel er all bruk av alkohol og cannabis under utøvelse av luftsport forbudt iht. de gjeldende sikkerhetsbestemmelser og/eller forskrift for den enkelte gren.

  Medisinsk fritak

  Enkelte utøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. Det er derfor utarbeidet regler for medisinsk fritak iht. denne prosedyren: http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

  Utøverlisten bestemmer om en idrett er toppidrett eller ikke. Sjekk derfor om Luftsport regnes som toppidrett eller ikke på utøverlisten, som jevnlig revideres: https://www.antidoping.no/regler/toppidrettsutoverliste/.
  Når Luftsport ikke er regnet som toppidrett, medfører dette at du i for enkelte stoffer på forbudslisten ikke behøver søke om medisinsk fritak før Antidoping Norge ber om det – I praksis vil det si dersom du har avlagt positiv dopingprøve.

  Internasjonalt fritak

  Utøver som konkurrerer på internasjonalt nivå (Nordisk, EM eller VM) må søke om medisinsk fritak hos det internasjonale forbundet FAI, med mindre utøver har et nasjonalt medisinsk fritak, og få dette anerkjent av sitt internasjonale særforbund. Se info om medisinsk fritak i FAI-konkurranser

  Brudd på dopingbestemmelsene

  Ved brudd eller mistanke om brudd på antidopingbestemmelsene skal NLFs beredskapsplan for dopingsaker følges. 

  Brudd på bestemmelsene oppdages ved:

  • Dopingkontroll
  • Varsling om mulig brudd på bestemmelsene

  Ved brudd på bestemmelsene eller ved mistanke om doping har ethvert organisasjonsledd i NLF plikt til å følge forbundets beredskapsplan for dopingsaker.

  Varsling

  Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle. Alt du behøver er å fortelle det du vet, så vil NLF og ADNO ta seg av ytterligere undersøkelser. Varsling skjer ved at du benytter ADNOs anonyme Dopingvarsel: http://www.antidoping.no/dopingvarsel/

  Eksterne lenker

  Kontaktinformasjon

  Ansvarlig for antidopingarbeid i NLF:
  Jon Gunnar Wold
  E-post: jgw@nlf.no
  Tlf. 41620374