NLF / Info / Lover og vedtekter

Lover og vedtekter

NLF og tilsluttede klubber er underlagt Norges Idrettsforbund (NIF's) lover og bestemmelser.
Klubbene skal ha en lov som er basert på lovnorm for klubber.

Andre relevante lover, bestemmelser og vedtekter kan du laste ned fra listen nedenfor.

Tilleggsbestemmelser

Revisjoner

  • Luftsportstinget 6. april 2019 vedtok ny Lov for Norges Luftsportforbund. Den nye loven er gyldig fra dagen etter den ble vedtatt. Bestemmelsen om at NIF skal godkjenne lovendringer ble endret på Idrettstinget i mai 2019. Norges Luftsportforbund har oppdatert forbundets lov slik at den er harmonisert med NIFs oppdaterte lov etter vedtakene på Idrettstinget i 2019. Luftsportstyret vedtok den oppdaterte loven for NLF på møte 6. april 2020.
  • Luftsportstyret vedtok 28. november 2020 ny styreinstruks og delegasjonsreglement.
  • Konkurransereglement er oppdatert pr. januar 2022, og gjelder fra og med 29. januar 2022.
  • Luftsportstyret er av overordnede ledd, Idrettstinget og Idrettsstyret, pålagt å tilpasse særforbundets lov med NIFs lovnorm. Styret vedtok oppdaterty lov den 27. februar 2023 med gyldighet fra 1. mars 2023.