NLF / Info / Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2021

Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2021

Lenke til brukerkurs for delegater 13. oktober klokken 19:00 til finner du her.

 

Påmelding

Alle påmeldinger til arrangementet gjøres her.

 

 

Dokumenter

Saksdokumentene til seksjonsmøtene og luftsportstinget finner du som PDFer nedenfor. Selve årsrapporten for 2019 og 2020 som inneholder samtlige årsberetninger og regnskap for begge årene er det lenke til. Årsrapporten er å anse som saksunderlag til alle seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021.

Da vi la ut årsrapporten per 1. oktober ble det funnet feil, og deler av rapporten ble derfor lagt ut som separat dokument. Dette er nå korrigert, og per 11. oktober kl. 16:00 er dokumentet ajour og komplett.

Årsrapport for 2019 og 2020 ligger her.  

Protokoller fra Luftsportstinget og seksjonsmøter:

Protokoll fra seksjonsmøte i Fallskjermseksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i Sportsflyseksjonen