NLF / Info / Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2021

Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2021

Dokumenter

Saksdokumentene til seksjonsmøtene og luftsportstinget finner du som PDFer nedenfor. Selve årsrapporten for 2019 og 2020 som inneholder samtlige årsberetninger og regnskap for begge årene er det lenke til. Årsrapporten er å anse som saksunderlag til alle seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021.

Årsrapport for 2019 og 2020 ligger her.  

 

Protokoller fra Luftsportstinget og seksjonsmøter:

Protokoll fra Luftsportstinget 2021
Vedtatt utviklings- og handlingsplan 2022 - 2025
Protokoll fra seksjonsmøte i Ballongseksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i Fallskjermseksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i HPS-seksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i Modellflyseksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i Motorflyseksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i Seilflyseksjonen
Protokoll fra seksjonsmøte i Sportsflyseksjonen