NLF / Info / Våre medlemsblader

Våre medlemsblader

Seksjon Medlemsblad Obligatorisk Pris 2021 Format
         
Ballong Har ikke eget medlemsblad N/A N/A N/A
Fallskjerm Fritt fall Ja 200,- Digitalt
Hang-, para- og speedgliding Fri Flukt Ja Inkludert i seksjonsavgift Trykt
Modellfly Modellflyinformasjon Ja Inkludert i seksjonsavgift Trykt
Motorfly Flynytt Ja 350,- Trykt
Seilfly Nordic Gliding Ja 325,- Digitalt
Sportsfly Flynytt Ja 350,- Trykt

 

...tilbake til Medlemsservice
...tilbake til nlf.no