NLF / Info / NLF CAMO

NLF CAMO

NLF CAMO er heleid av Norges luftsportforbund, og er etablert for at klubber og medlemmer av NLF skal ha tilgang til en CAMO i Norge. Les mer om NLF CAMO

Kontakt NLF CAMO

Spørsmål av teknisk karakter kan rettes til Einar Bjørnebekk på tlf. 971 23 448 eller camo@nlf.no

Spørsmål av administrativ art (Innmelding, betaling etc.) kan rettes til Tom Bjerke på 995 45 119 eller camo@nlf.no

 

Fra 2018 aksepterer vi for fly med kontrakt  i "uncontrolled environment" også eiers selvdeklarerte vedlikeholdsprogrammer " SDMP" basert på EASA mal for "non complex aircraft"

Du kan laste ned malen for slikt SDMP under. NLF CAMO forbeholder seg retten til å underkjenne eierdefinerte vedlikeholdsprogram.

Her er linker til et par kjekke veiledninger:

Link til UK guide

Link til Swiss Guide

 

PART 66-L  Teknikere

Fra 2020 vil flyteknikere med "L" lisens for lette fly inntil 1200 kg MTOW, organiseres i den nye organisasjonen NLF CAO.

NLF avholder i denne forbindelse konverteringskurs for teknikere som er innehavere av et nasjonalt SFT eller BLS bevis. 
Underlag for dette seminaret finner du her.

 

VedleggStørrelse
Fil amp_mal_2015-1088.docx76.84 KB