NLF / Info / Ungdomskomiteen

Ungdomskomiteen

NLFs sentrale ungdomskomité (fra april 2022)

Jone Ravnås Mathisen leder (sportsfly)
Fredrikke Rusten medlem (ballong)
Siri Christiansen medlem (fallskjerm)
Magnus Breen medlem (HPS)
Odin Åstein medlem (modellfly)
Espen Henriksen medlem (motorfly)
Tora Lindqvist Tangen medlem (seilfly)
Tom Brien kontaktpers. i NLFs adm.

Ungdomskomiteen Norges Luftsportforbund (NLF) er en gjeng engasjert ungdom som bistår NLF i saker hva angår barn og ungdom.
Komiteen består av en ungdomsrepresentant og en vararepresentant, i aldergruppen 15 – 25 år, fra hver seksjon. 

Ungdomskomiteens oppgaver er:

  • informere om luftsport
  • bistå i arbeidet med å rekruttere flere ungdom til luftsportsaktivitetene
  • engasjere ungdom til å påta seg verv i klubber, seksjoner og sentralt
  • påvirke ledere i klubb, seksjon og forbundet sentralt, til å involvere ungdom i utformingene av tilbudene i klubber, seksjoner og forbundet.

Se vår facebookside for mer informasjon, arrangementer, bilder/video og konkurranser:

https://www.facebook.com/groups/795634400501705/?fref=ts

Eller send oss en epost til:
kontakt.ungdomsutvalget@gmail.com