NLF / Info / Ungdomskomiteen

Ungdomskomiteen

NLFs sentrale ungdomskomité

Bendik Harald Thommesen leder (fallskjerm)
Martin Klingenberg medlem (HPS)
Morten Birkelid medlem (modellfly)
Martin Bjørndahl medlem (motorfly)
Sondre Bjørø medlem (seilfly)
Jone Ravnås Mathisen medlem (sportsfly)
Tom Brien kontaktpers. i NLFs ad

Ungdomskomiteen Norges Luftsportforbund (NLF) er en gjeng engasjert ungdom som bistår NLF i saker hva angår barn og ungdom.
Komiteen består av en ungdomsrepresentant og en vararepresentant, i aldergruppen 15 – 25 år, fra hver seksjon (med unntak av ballongseksjonen).

Ungdomskomiteens oppgaver er:

  • informere om luftsport
  • bistå i arbeidet med å rekruttere flere ungdom til luftsportsaktivitetene
  • engasjere ungdom til å påta seg verv i klubber, seksjoner og sentralt
  • påvirke ledere i klubb, seksjon og forbundet sentralt, til å involvere ungdom i utformingene av tilbudene i klubber, seksjoner og forbundet.

Se vår facebookside for mer informasjon, arrangementer, bilder/video og konkurranser:

https://www.facebook.com/groups/795634400501705/?fref=ts

Eller send oss en epost til:
kontakt.ungdomsutvalget@gmail.com