administrasjon_starmoen.jpg

Kontakt oss

Informasjon om forsikringer m.m. finnes under den enkelte seksjon.

Kontakt pr. telefon

For å kontakte oss pr. telefon oppfordrer vil til å benytte direktenummer til den enkelte:

Generalsekretær John Eirik LAUPSA 908 89 477
Kontorsjef / prosjektleder Jostein TANGEN 911 40 555

Medlemsservice

Sissel ORDERDALEN 23 01 04 50
916 59 450
Aktivitetskonsulent - barn/ungdom Tom BRIEN 481 49 500
Rådgiver Torkell SÆTERVADET 913 50 394
 
NLF / CAMO:
Flyteknisk fagsjef / CAMO Einar BJØRNEBEKK 971 23 448
 
Fagseksjonene:
Ballong fagkontakt Jostein TANGEN 911 40 555
Fallskjerm fagsjef/admin. Knut LIEN  976 66 730
Hang-/paragliding fagsjef/admin. Trond NILSEN 908 67 560
Modellfly fagsjef/admin Jon Gunnar WOLD 913 42 298
Motorfly fagsjef/admin Ola Tau HATLESTAD 980 45 023
Seilfly fagsjef/admin Steinar ØKSENHOLT 995 77 598
Sportsfly fagsjef/admin Tom BJERKE 995 45 119
 
Flynytt
Redaktør Lise GRØNSKAR 480 28 064
     
Rikssentre
Seilflysenteret Starmoen, Elverum 62 41 23 98
Fallskjermsenteret Østre Æra, Rena (mai - september) tlf.: 916 41 801
Hang- og paraglidersenteret i Vågå

(sommer) tlf.:

482 97 972
   
Pilotbutikken AS
I tiden NLF var eier av Norsk Aero AS ble Pilotbutikken (tidl. NAK-Shop) drevet som egen avdeling i selskapet.Pilotbutikken AS er per 31.03.2013 etablert som et eget selskap som eies og drives av Frode Johansen. Samarbeidet mellom NLF og Pilotbutikken fortsetter men som helt uavhengige enheter. www.pilotbutikken.no
     
Luftfartsskolen AS

Frem til juli 2013 eide NLF 90,91 % av aksjene i Luftfartsskolen AS. Etter salg av aksjer i 2013 og 2015 er NLF nå helt ute på eiersiden.
Luftfartsskolen ble kjøpt opp av CAE i 2019, og tilbyr fra 2020 ikke lenger kurs i privat- og sportsflygersegmentet.
NLF vil ha et aktivt samarbeid med flygeteori.no  – www.flygeteori.no – som viderefører kursene fra Luftfartsskolen.

ÅPNINGSTIDER

Sekretariatet er åpent hverdager
kl. 09:00 - 15:00

Fra 1. august (og ut 2023) er
NLFs kontor midlertidig på Idrettens hus,
Ullevål stadion.
Oppmøte etter avtale.