NLF / Mikrofly / Eksempel på sjekklister
Roger Holm

Eksempel på sjekklister

Sjekklister er helt nødvendig for sikker forberedelse og utføring av flyging. En gang kan du glemme noe viktig, og da kan en etterkontroll med sjekklisten redde dagen for deg. Særlig klubbfly, som brukes av flere, skal absolutt ha sjekklister som alle må benytte hver gang flyet skal opp i luften. 
Listene er inndelt i seksjoner, og en tar bare de deler som er relevante for hver økt. Her ligger noen eksempler på sjekklister som er benyttet ved våre sportsflyklubber. Disse kan være til hjelp når du skal lage en som er tilpasset ditt fly. 
Hvis du har skrevet noe tilsvarende for andre flytyper, eller har forslag til endringer på de som ligger her, så er vi meget interessert i å legge ut de vi kan få tak i på denne siden.

Listene er innsendt av ulike klubber og er på forskjellig mal, så noen skal brettes på en stiplet linje, klippes til i mindre format og lamineres eller legges i plastlomme. Sjekklistene er laget i RTF, Word eller PDF.


Storm 280G m Rotax 912ULS WT-9 Dynamic m Rotax 912ULS Stratus IIB m Rotax 582 Cuby II med Hirth 2706 EuroCub med Rotax 912 UL