NLF / Mikrofly / Hendelsesrapporter 2003
Anonymous

Hendelsesrapporter 2003

Hendelsesrapporter 2003

Hendelser og havarier i 2003
Sist oppdatert: 06. May 2005
Rapporter fra Flytryggingsrådet (FR) i Mikroflyseksjonen/NAK

Rapporter fra FR foreligger vanligvis først 1-4 uker etter at hendelse/ havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av Mikroflyseksjonens Havarikommisjon eller FR.

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med mikrofly som er rapportert til Mikroflyseksjonen i 2003. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Flytryggingsrådet.


Ingen rapporter mottatt for publikasjon.

Informasjonskomiteen