NLF / Mikrofly / Info om Skolehåndboka
Roger Holm

Info om Skolehåndboka

Skolehåndboka

for Tre-akse (Rorkontroll) - Utgave NOV2016

Denne skolehåndboka er utarbeidet av Værnes Flyklubb Mikroflygruppa ved redaktør Tor Sved, og klubben har gitt NLF Mikroflyseksjonen tillatelse til å legge denne ut på seksjonens nettside.

Mikroflyseksjonens Ops & Utdanningsutvalg har gjennomgått innholdet og funnet at det er utmerket som tilleggsdokumentasjon til skoleflyging på 3-akse mikrofly.

Det er opp til hver enkelt skolesjef å vurdere bruken av denne skolehåndboken.

Revisjoner utføres av ovennevnte klubb, og Mikroflyseksjonen vil legge ut oppdateringer når det er behov for det. Det er utarbeiders oppgave å informere Mikroflyseksjonen om eventuelle oppdateringer som ønskes utført, alternativt vil NLF/Mikroflyseksjonen be utarbeider om å utføre endringer dersom sentrale dokumenter eller regelverk krever en oppdatering av skolehåndboka.

Mikroflyseksjonen

Oslo, 03. september 2018.