NLF / Sportsfly / Endringer på høring
Roger Holm

Endringer på høring

Følgende endringer av Sikkerhetssystemet, SiFoS utgave 8 er under prosess eller høring 

Sikkerhetssystemet utgis i sin helhet med årvisse intervaller, sist den 20. juli 2017. Mellom hovedutgivelsene foreslås det oppdateringer i bestemmelsene basert på avviksbehandling pålagt av Luftfartstilsynet, tilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport endringer i seksjonens prosesser basert på vedtak i styret og oppdateringsarbeid i utvalgene. Her følger utkast til oppdateringer på høring eller under en utviklingsprosess:


"Definisjoner" endres til "Ordforklaringer"
"Operativ Plan" erstattes av "Navigasjonsplan" (kan lastes ned fra Skoledokumenter) (01.05.2019)

-----------------------------

Kapittel 3.7; Tillegg i teksten på både 3.7.3.1 og 3.7.2.2:
«Søknad sendes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Lenke til NKOM.» (01.01.2019)

-----------------------------

4.0.1 Særskilt tillatelse til å avvike.
Særskilt tillatelse til å avvike fra bestemmelsene i kapittel 4 kan gis av NLF Mikroflyseksjonens fagsjef i samråd med leder av operasjons- og utdanningsutvalget. Forutsetningen er at det er et uvanlig avvik, begrenset i omfang og tid, og at det foreligger kompenserende tiltak som kan veie opp for avviket.

-----------------------------

4.4.6.2: Momentlisten for sleperettigheten er gitt i vedlegg 4.8.

-----------------------------

5.2.3 Nye maksimale MTOM for sportsfly
Les utkastet til nye vekter i 5.2.3 i et helt nytt kapittel 5 ved å klikke her.

-----------------------------

Håndboksredaksjonen:
Leder Tom Bjerke
Medlem Tor Berg
Medlem Svein Aasen
Sekretær Roger Holm