NLF / Mikrofly / Lærebok i Teknisk Vedlikehold av sportsfly
Roger Holm

Lærebok i Teknisk Vedlikehold av sportsfly

Denne læreboka er utarbeidet av Sportsflyseksjonen ved forfatterne Tor Berg og Kai Lyche, som har gitt NLF Sportsflyseksjonen tillatelse til å legge denne ut på seksjonens nettside. Den er nå oppdatert til utgave 2 datert juli 2020.

Sportsflyseksjonens Ops & Opplæringskomite har gjennomgått innholdet og funnet at boken forklarer et stort spekter av konstruksjoner og materialer som brukes i dagens sportsfly.

Læreboken skal brukes av instruktører Klasse 2 og 1 til undervisningen av elever som skal lære seg teknisk vedlikehold av eget materiell.

Revisjoner vil foretas av Sportsflyseksjonen, som vil legge ut oppdateringer. Alle instruktører med gyldige kompetanse, og tekniske besiktningsmenn vil få informasjon om oppdateringen via hovedoppslaget på seksjonens websider.

Sportsflyseksjonen

Oslo, 6. juli 2020.