NLF / Mikrofly / Luftrom, frekvenser etc for Sportsflygere
Holm Roger

Luftrom, frekvenser etc for Sportsflygere

 

 

Luftrommet over Norge endres stadig. Hver 4. torsdag året rundt har vi en AIRAC dato der viktig informasjon endres. Dette finner man i AIP for Norge under www.ippc.no. De som ikke ønsker å fly i kontrollert luftrom klasse C og D med krav til radio og radartransponder, kan fly fritt i klasse G luftrom etter kun se-og-bli-sett metoden.

Et viktig sikkerhetstiltak er å bruke radioen til blindsendinger og oppgi posisjon - høyde og intensjon. Da informerer vi hverandre uten å belaste flygeledere som kan ha fullt opp å gjøre med ruteflyene. Det er viktig at en ikke kommer inn i kontrollert luftrom uten klarering, og vi kan her legge ut noen enkle kart som viser luftromsinndelingen og de frekvenser en bør bruke i de ulike områdene. Vi har kun registret behovet i Oslo-området, men dette kan utvides til andre områder ved behov.

For Farrisfrekvens
Bruk 124,35 når du kommer fra ukontrollert og ønsker å snakke med Farris APP.  134,05 brukes for ATC om du allerede er i kontrollert luft og blir sendt over til Farris APP. Dette gjøres for raskt å splitte Farris om det skulle bli mye å gjøre og på den måten kan ATC enkelt fordele trafikk som da er i ukontrollert/kontrollert luftrom. Fra Røyken har vi fått denne skissen til luftrommet Oslo - Farris: