NLF / Mikrofly / OPERASJONS- OG SKOLETILLATELSER 2015
Tom Bjerke

OPERASJONS- OG SKOLETILLATELSER 2015

De fleste mikroflyklubber og grupper tilsluttet NLF har rapportert inn gjennomført årlig revisjon av klubben, etter ordinær frist, 1. mai, samt utsatt frist, 13. mai 2015.

Følgende klubber har ikke fulgt opp og rapportert inn for gjennomført årlig revisjon, og er følgelig IKKE operative per 13. mai (sist revidert 21. mai):

Agdenes
Ballangen
Brekken
Kjevik
Mo
Narvik
Salangen
Sandnessjøen

De flygebevisinnehavere som KUN står som medlem i en av de ovenstående klubber innehar ikke gyldig flygebevis for operasjon innenfor klubben. Det samme forholdet gjelder for mikrofly som har påført klubbtilhørighet i ovenstående klubber på sin flygetillatelse, de innehar ikke gyldig flygetillatelse.

Øvrige klubber og grupper tilsluttet MFS/NLF (de som ikke er nevnt ovenfor) innehar gyldig operasjons- og eventuell skoletillatelse, slik det fremgår av NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging, Mikroflyhåndboken, versjon 6.2. Som en forutsetning for gyldig operasjons- og eventuell skoletillatelse forutsettes det at klubben er bemannet med nødvendig og kvalifisert personell, slik det fremgår av MFHB, og at de nevnte funksjoner er oppdatert av klubben i NLFs database, MeLWin. 

 

Tom Bjerke
Fag- og avdelingssjef mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)