NLF / Sportsfly / Pensumliste for sportsflygere
Roger Holm

Pensumliste for sportsflygere

 

Gjelder for R2, V2, H2 og G2 (G2 krever i tillegg bestått prøve i rotorteori).

Med henvisning til Mikroflyhåndboken (MFHB) utgave 7, kapittel 4, punkt 4.6 er kravet til teoretiske kunnskaper innen de forskjellige fag som angitt i pensumlistene nedenfor.
Stoffet er gradert på tre nivåer :
1=Ha kjennskap til, 2=Redegjør for prinsippet, 3=Forklare inngående om (Nivå 2 og 3 blir slått sammen etter kunngjøring i 2021).

Pensumlisten viser ikke til hvilke lærebøker som kan benyttes da det er opp til den enkelte å velge skole og læremetode. Anbefalt lærebok "Den Store Motorflyboken" utgitt av NLF.

1.   Lover og bestemmelser
2.   Aerodynamikk (Flygeteori)
3.   Meteorologi
4.   Motor og propell *
5.   Instrumenter og utstyr *
6.   Teknisk oppbygging og vedlikehold *
7.   Sikkerhet og ”Airmanship”
8.   Navigasjon
9.   MYB **
10. Flytelefonisertifikat **
11. Rotorteori (Pensum for Gyroplan) MAI19

*) Skolesjefer kan rekvirere Presentasjonsmateriell for disse fagene fra sportsflyseksjonen.
**) Er obligatorisk fag for sportsflygere etter kunngjøring i 2021.
***) Obligatorisk fag for å fly som fartøysjef der det er krav til toveis radioforbindelse.

Instruktørutdanning:

Klubbseleksjon av nye instruktørkandidater (Logghefte se Skoledokumenter)
Pensumplan for instruktørkurs for sportsflygere
Standard rollespill for instruktørkurs

Treningsplan for Instruktørtilvenning (Rorkontroll)
Treningsplan for Instruktørtilvenning (Vektskift)
Treningsplan for Instruktørtilvenning (Gyroplan)

Ops & Utdanningsutvalget