NLF / Mikrofly / Teknisk melding TM #2-2013 - Eurocub
Anonymous

Teknisk melding TM #2-2013 - Eurocub

Teknisk melding 2013, TM #2-2013 - Eurocub

Vi har blitt gjort oppmersomme på følgende problemstilling:

Trimror vippearm i bakkroppen hekter seg bort i wire for høyderor. Se vedlagte bilder.

Forholdet må sjekkes og utbedres før neste flyging. Kontroller ditt mikrofly, og få verifisert om det er et problem. Hvis det er mulighet for at vippearmen kan hekte seg bort i wire til høyderor, ta kontakt med produsent og/eller teknisk besiktningsmann for å få forholdet utbedret.

Det kvitteres i flyets tekniske dokumentasjon at teknisk melding # 2-2013 er kontrollert/utført før flyet igjen kan ansees luftdyktig.

For teknisk komite/MFS
Tom Bjerke
Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen Norges Luftsportforbund (NLF)