NLF / Mikrofly / Tenningsmodul varme
Anonymous

Tenningsmodul varme


Rotax 912/S

 

Fra BRP (Bombardier Recreational Products) Rotax, har MFS mottatt et informativt skriv vedrørende kontroll av elektronisk tenningsmodul på motortypene 912/S. Det viser seg at modulene i enkelte motorrom kan være utsatt for større varmebelastning enn det de er konstruert for.

 

Rotax anbefaler at samtlige installasjoner kontrolleres for varme ihht retningslinjer som angitt i informasjonen. Informasjonsskrivet er vedlagt.