NLF / Motorfly / Akroflygingsrettighet - teorikurs utsatt, ny dato kommer
Stian Kultorp

Akroflygingsrettighet - teorikurs utsatt, ny dato kommer

Nedre Romerik Flyklubb flyskole planlegger å arrangerer teorikurs til akroflygingsrettighet på Kjeller flyplass. Grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid-19 er kurset utsatt inntil videre. Ny dato vil bli publisert så snart det finnes smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre teorikurs.

Målgruppen er både erfarne og uerfarne piloter enten du vil gjennomføre fult kurs til akroflygingsrettighet, eller kun ta et forkortet kurs i unormale stillinger og spin.

Under utdanningen til LAPL(A)/PPL(A) har du kun lært å utnytte en begrenset del av en flymaskins operasjonskonvolutt (“Flight Envelope”). Mange piloter vegrer seg for å bruke store rorutslag selv om dette kan være nødvendig ved lavere hastigheter. En rekke piloter synes også det er ubehagelig å krenge over 30 grader, og føler seg utrygge under steileøvelser. Som akropilot blir du tryggere, og lærer å håndtere flymaskinen i alle situasjoner og alle flystillinger. Dette vil gjøre deg til en bedre og sikrere pilot.

Teorikurset går over 2 dager og avsluttes med eksamen siste dag. Pris kr 1000 for NRF medlemmer, og kr 1500 for andre. Elever fra tidligere kurs kan repetere kurset gratis. Betalingsinformasjon sendes ut sammen med timeplan før kursstart. Lærebok (Akroflyging av Knut Lande) anskaffes av den enkelte hos Pilotbutikken og må gjennomleses før kurset.

Kurset er planlagt gjennomført som klasseromsundervisning, og vil derfor måtte forholde seg til de regler og anbefalinger som gjelder i forhold til Covid-19 på det aktuelle tidspunktet. Sannsynligvis må kurset begrenses til maksimum 10 deltakere, og det vurderes et kurs nr to hvis behov.

Den praktiske utdanningen ved Nedre Romerike Flyklubb (NRF) foregår normalt på CAP 10C for de elever som velger å ta denne delen av utdanningen ved NRFs flyskole. For de som ønsker full akroflygingsrettighet inkludert modellutsjekk for CAP 10 må halehjulsutsjekk først gjennomføres på klubbens Piper Cub. Kurset i unormale stillinger og spin er normalt på 3-4 flytimer, og fult kurs til akroflygingsrettighet på minimum 10 flytimer.

Gjeldende timepris for CAP 10 er kr 1740,- og for andelseiere kr 1440,-

Utdanningen til akroflygingsrettighet skal foregå etter Part.FCL.800 (Subpart I. Additional Rating) hvor det kreves minimum 30 timer som fartøysjef etter utstedelse av sertifikat.

 

Ivar Dyrdal

NRF - Assisterende skolesjef

Påmelding eventuelle spørsmål pr email: idyrdal@online.no /mob 92048034