NLF / Motorfly / Avinor: – Vi ønsker å legge til rette for en løsning som er fremtidsrettet
Anonymous

Avinor: – Vi ønsker å legge til rette for en løsning som er fremtidsrettet

Avinor ønsker å legge fram en løsning som er fremtidsrettet. Foto: Espen Grønstad

Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å foreslå en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. Onsdag 17. august var Avinor på befaring på Kjeller flyplass.

Befaringen varte i nesten tre timer, der blant annet brukerne representert ved NLF, AOPA, EAA og klubbene på Kjeller la frem sine synspunkter. Øyvind Hallquist, prosjektleder for Avinor-utredningen, ble intervjuet av Thore Nylund, leder i Nedre Romerike Flyklubb (se video).

– Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utrede en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. Kan du fortelle mer om dette arbeidet?

– Avinor har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede den permanente løsningen. Departementet har vært veldige tydelige på omfanget av utredningen og rammene for den, og det arbeidet er nå i gang. Utredningen kommer på bakgrunn av tidligere rapporter som har vært utarbeidet, blant annet småflystrategien fra 2017 og Oslo Economics-rapporten fra 2018. Men denne saken stammer helt tilbake til hovedflyplassvedtaket i 1992, da det ble avsatt midler til en småflyløsning, sier Hallquist.

– Kunne du si noe mer om hvilke føringer dere har fått for utredningen? 

– Vi skal utrede to alternativer for en permanent løsning. Den ene er Rygge flyplass, og den andre er Rygge flyplass i kombinasjon med Jarlsberg og Rakkestad flyplass. Da skal vi i første omgang se på hvilke alternativer som er mulig å gjennomføre, som er spesielt knyttet til Rygge og Forsvaret der. Når vi har landet på alternativ, så skal vi utrede videre hvilke fasiliteter, infrastruktur, hvilke kostnader på investering og drift, hvilke type avtaler, konsekvenser for lufttrafikktjenesten og luftrom også videre.

 – Norges Luftsportforbund har vært veldig tydelige på at reiseavstand med bil og kollektiv er avgjørende for hovedstadens flymiljø. Hvilke hensyn tar dere til dette i utredningen?

– Det forstår man godt, at reiseavstand er viktig. Nå har departementet i sitt oppdrag pekt på hvilke alternativer som skal utredes, så reiseavstandene til disse flyplassene er hva den er. Så vi vil nok få det frem i vår rapport, hva reiseavstanden er, men vi får ikke gjort noe mer med den eller de alternativene som vi har fått i oppdrag å utrede.

– Hvor realistisk anser dere Jarlsberg og Rakkestad så langt?

– Vi har bare startet på utredningen, så vi har ikke lagt noen vurderinger rundt realisme hverken på det ene eller andre. Men mye er knyttet til hvilke løsninger vi får til på Rygge og hva som blir resultatet der i forhold til det alternativet som inkluderer Jarlsberg og Rakkestad.

– Helst vil flymiljøet bli på Kjeller. Lillestrøm kommune har som kjent vedtatt at det skal legges til rette for å opprette et luftfartøyvernsenter med tilpasset flystripe. Hvilken rolle spiller Kjeller i utredningen til Avinor?

– Vårt mandat omfatter ingenting rundt Kjeller annet enn at brukerne her på Kjeller er den gruppen som vi skal forholde oss til når det gjelder selve prosessen med en flytting til en annen flyplass. Dette er som følge av at det foreligger et vedtak om at Kjeller skal legges ned innen 2024 og hvilke konsekvenser det får for brukerne. Vårt utredningsmandat omfatter ikke Kjeller som sådan, men brukermiljøet som berøres.

– Rett før sommeren vedtok Stortinget at det skulle legges til rette for at GA-virksomheten her på Kjeller skal kunne fortsette en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området er realisert. Når tror Avinor at en permanent løsning vil være realisert?

– Det er opp til Samferdselsdepartementet og etter hvert regjeringen og kanskje Stortinget avhengig av hvordan dette skal legges frem. Vår rapport skal være ferdig senest 1. mars neste år. Videre behandling av dette i forhold til etablering av en permanent løsning, det blir ikke opp til oss å ta stilling til.

– Har dere noen planer for hvordan dere skal informere om fremdriften i arbeidet, for eksempel mot flymiljøet her på Kjeller?

– Vi har tett samarbeid med brukermiljøet gjennom Norges Luftsportforbund (NLF) og Samarbeidsutvalget med AOPA og EAA. De er med i utredningsarbeidet og alle møtene. Vi har ikke snakket med NLF eller Samarbeidsutvalget om hvordan de jobber med informasjon i sine rekker, men vi håper på at de har et opplegg for det for å kunne informere.

– Er det noen andre ting rundt arbeidet dere nå holder på med du har lyst til å føye til?

– Dette er et spennende miljø. Vi ønsker å legge til rette for en løsning som er fremtidsrettet sånn at man ikke bare legger opp til en minimumsløsning, men en løsning som gjør at miljøet kan fortsette å eksistere og ha gode rammer for aktiviteten.

Du kan se intervjuet her: