NLF / Motorfly / Dokumenter og lenker
George Lundberg

Dokumenter og lenker

Her finner du dokumenter og lenker fra og om:

NLF
        Skolehåndbok
        NOTAM utstedelse

        Hangarfondet
        Oppvisningsflyging - dokumentasjon
        Nordic Precision Flying Championship Rules


FAQ Svar på de mest vanlige henvendelsene til NLF

General Aviation Safety Information Leaflet (publiseres regelmessig av CAA UK)

Kjøpe fly
Kjøp av brukt fly i utlandet

Luftfartstilsynet

Reiser  – tips og råd

Safety Sense Leaflets  – operative informasjonsbrosjyrer om flyging (publiseres regelmessig av CAA UK)

Selvbygging av fly og helikopter

Trafikkflyger  – utdanning til trafikkflyger

Transponder
Problemer med mode S transpondere

Vulkansk aske

Nyttige lenker for motorflygere:

Vær:
Internet Pilot Planning Center (IPPC)
SIG-kart fra Sverige
Metoffice

Eurowx propilot

Utdanning:
Luftfartsskolen
Bli flyger