NLF / Motorfly / Ekstra LAPL/PPL teorieksamen i alle / enkeltfag praktisk info
Santiago Amengual

Ekstra LAPL/PPL teorieksamen i alle / enkeltfag praktisk info

Når:       Lørdag 17/6-2017

Sted:     Elverum folkehøyskole, Strandbygdvegen 143, 2408 Elverum.

Tid:        Eksamen starter kl. 10:00. Oppmøte for alle 09:30 for registrering  og betaling av deltakeravgift.

Pris:       kr. 150.- i deltakeravgift Luftsportsuken for lørdagen. Øvrige gebyrer er iht Luftfartstilsynets satser.

Det gis mulighet for både full prøve og omprøve i enkeltfag. Alle kandidatene må ha gjennomført relevant skoleprogram før påmelding til eksamen. Påmelding til eksamen skal komme fra godkjent teoriskole og skal sendes til NLF innen 31. mai kl. 12. Påmeldingen sendes til post@nlf.no

Under punktet «Eksamensperiode» på påmeldingskjemaet skal det stå Starmoen, Elverum. Det er dessverre ikke mulig å avlegge omprøve «på stedet».

Sensur faller 3 uker etter eksamen men det vil bli gjort unntak for kandidater til teoriprøve i flytelefoni. Her faller sensuren allerede lørdag 17. juni midt på dagen.  Det vil bli i år igjen være mulig å avlegge praktisk prøve i radiotelefoni  lørdag 17/6.  

Siden dette tilbudet er en del av et NLF arrangement  må kandidaten også melde seg på  Luftsportsuken via  NLF sine hjemmesider. Det finnes overnattingsmuligheter for de som ønsker å komme dagen før.

Nærmere informasjon om påmelding finner du her.

Denne ekstra eksamensdagen er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og Luftfartstilsynet.

Santiago Amengual
Konstituert fag- og avdelingssjef motorflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)
santiago.amengual@nlf.no