NLF / Motorfly / FAI -CIVA
George Lundberg

FAI -CIVA

CIVA er også involvert i endel mer oppvisningspregede aerobatic-arrangement rundt om i verden. Norge har sammen med de andre Nordiske land hatt en god representasjon i CIVA og har i stor grad vært med å styre utviklingen. Nyvalgt president i CIVA er Lars Göran Arvidsson fra Sverige. Dette vil ytterligere forsterke den Nordiske innflytelsen på en riktig utvikling.