NLF / Motorfly / Internt regelverk og håndbøker for motorflygere
Stian Kultorp

Internt regelverk og håndbøker for motorflygere

Et utvalg av internt regelverk og håndbøker for motorflygere følger nedenfor. 

NLF-regelverk som gjelder på tvers av seksjonene finnes her

NLF Motorflyseksjonens skolehåndbok som er tilgjengelig for alle klubber tilsluttet NLF er et kompendium som består av følgende deler: 

  • Organisasjonshåndbok
  • Treningshåndbok for LAPL(A), PPL(A), klasserettighet SEP(sea), nattflygingsrettighet og akroflygingsrettighet
  • Treningsprogrammer for hvert kurs

All dokumentasjon for drift av flyskole (DTO) finner du til venstre i skjermbildet når du er logget inn i den elektroniske portalen for flyskoler (TMS) under Norges Luftsportforbund (Luftsport) – Dokumentasjon.

Du kan logge inn i TMS - Training Management System her: www.tms.nlf.no 

Kontakt fagkontakt Stian Kultorp ved eventuelle spørsmål.