NLF / Motorfly / Internt regelverk og håndbøker for motorflygere
Torkell

Internt regelverk og håndbøker for motorflygere

Et utvalg av internt regelverk og håndbøker for motorflygere følger nedenfor. 

NLF-regelverk som gjelder på tvers av seksjonene finnes her

NLF Motorflyseksjonens skolehåndbok er et kompendium som består av følgende deler: 

  • Organisasjonshåndbok
  • Treningshåndbok for LAPL(A), PPL(A), klasserettighet SEP(sea), nattflygingsrettighet og akroflygingsrettighet
  • Treningsprogrammer for hvert kurs

Organisasjonshåndboken kan lastes ned nedenfor. Klubber tilsluttet NLF kan kontakte prosjektmedarbeider Stian Kultorp for å få tilgang til aktuelle treningsprogrammer.