NLF / Motorfly / John-Eivind Skogøy blir ny leder for NLFs Flytjeneste
Laupsa John Eirik

John-Eivind Skogøy blir ny leder for NLFs Flytjeneste

John-Eivind Skogøy
John Eivind Skogøy er flytjenestens nye leder.

John-Eivind Skogøy er utnevnt til ny leder av NLF Flytjenesten. Han overtar etter Pål Nesfossen som har fungert som leder det siste året. John-Eivind er senior prosjektleder i Avinor AS i Bodø. Han har hatt PPL-A siden 1993 og har drøyt 1000 t totaltid, i tillegg flyr han seilfly. John-Eivind har siden midten av 90-tallet vært med i Flytjenesten i Bodø både på øvelser og i skarpe oppdrag. Pål overleverer stafettpinnen til John-Eivind 1. januar 2019. Vi takker Pål for innsatsen og ønsker John-Eivind lykke til.