NLF / Motorfly / Kontakt oss
George Lundberg

Kontakt oss

Sekretariatet

Postadresse/Besøksadresse
Motorflyseksjonen/NLF
Møllergata 39
0179 OSLO 

Telefon 23 01 04 50
E-mail: post@nlf.no

--------------------------------------------------------------------------------
Fagkontakt motorfly

Stian Kultorp
Direkte telefon : 957 87 100
 
E-post:  stian.kultorp@nlf.no
--------------------------------------------------------------------------------
Fullstendig kontaktliste NLF
--------------------------------------------------------------------------------
Styret i Motorflyseksjonen
--------------------------------------------------------------------------------
Komiteer og utvalg:
Sikkerhets og Utdanningskomiteen
Akrokomiteen
Konkurransekomiteen
Ski- og sjøflykomiteen
--------------------------------------------------------------------------------