NLF / Motorfly / Motorflyseksjonens Seksjonshederstegn til Ivar Dyrdal
George Lundberg

Motorflyseksjonens Seksjonshederstegn til Ivar Dyrdal

Ivar Dyrdal, Nedre Romerike Flyklubb, er tildelt Motorflyseksjonens seksjonshederstegn for sin innsats med utviklingen av akro- og formasjonsflyging i Norge. Tildelingen skjedde på flydagen på Kjeller 3. juni 2012.

Ivar har vært en foregangsmann i å utvikle akrosporten i Norge, samt at han arbeider utrettelig for å bedre sikkerheten og gode holdninger til akro- og formasjonsflyging. Ivar har også vært leder av akrokomiteen i NLF Motorflyseksjonen i mange år. Han har også gjennom flere år tjent som instruktør og har hatt ulike verv i Nedre Romerike Flyklubb hvor han med sine gode pedagogiske evner har ført mange elever frem til sertifikat og utsjekker.

Ivar ble tildelt FAI Paul Tissandiers diplom under åpningsseremonien for FAI General Conference i Dublin I september 2010. Han ble hedret for sitt arbeide for å utvikle akroflygings sporten i Norge, både på utdanningssiden, sikkerhetsarbeide og konkurransevirksomheten.

Motorflyseksjonen gratulerer!


Ivar Dyrdal i Saab Safir