NLF / Motorfly / Oppvisningsseminar 2018
Einar Bjørnebekk

Oppvisningsseminar 2018

Luftfartstilsynet har gleden av å invitere til oppvisningsseminar 2018. I år arrangeres dette ved Notodden flyplass og vi håper så mange som mulig fra oppvisningsmiljøet har anledning til å delta.

Hvert år arrangeres det flyoppvisninger der publikum får oppleve flyging på nært hold. Slike arrangement mye arbeid både i forbindelse med planlegging og gjennomføring. For å fly under flyoppvisninger må flygeren gjennomgå et eget treningsprogram og trene på øvelsene som skal vises under flyoppvisning. Det kreves også egen godkjenning av Luftfartstilsynet for å arrangere flyoppvisning der publikum inviteres.

Flyoppvisning innebærer en del risiko som må håndteres av de som flyr og de som er med og arrangerer. I år vil vi under seminaret sette spesielt fokus på menneskelige faktorer. I år får vi to foredragsholdere fra UK. Les mer om dette i påmeldingen som du finner her.

Seminaret arrangeres i samarbeid med NLF Akrokomitéen og Norwegian Aces.